Välkomen till Ölands Veterantraktorklubb

Klubben bildades 2004. Klubbens syfte är att bevara samt uppvisa gamla maskiner och traktorer samt att delta i vissa evenemang. Imån av tid och möjlighet. Klubbens egna huvudarrangemang är ett rally på våren och uppvisningsplöjning på hösten. Klubben har sedan 2015 nu även en egen klubblokal. De som har fler frågor eller eventuellt vill bli medlem kan höra av sig till kontaktpersonerna.

Sidan är under ombyggnad och allt fungerar inte ännu.
Detta görs som en anpassning till nyare mjukvara på serversidan.
Efter detta kommer sidan även att ha ett lite enklare utförande.
Till nyheterna är det tänkt en medlemssidan där medlemmar kan komma till tals.
Kommande aktiviteter under 2017.

22 Juli Motordag Störlinge Lantbruks & Motormuseum.

6 Augusti Utsällnig Solliden.

8 Augusti Auktionen är inställd men var inte ledsen för det
vi kör en arbetsdag i Högtomta i stället.Välkommen!

2 September Plöjning.

? Skördefest.

7 Oktober Bussresa.

I Högtomta finns alltid att göra för den arbetssugne.

Tidigare akiviteter 2017.